Harga Lesen Motor 2022 di Malaysia

Harga Lesen Motor 2022 di Malaysia

Lesen memandu adalah satu komponen penting dalam dunia lalulintas. Setiap orang yang ingin mengemudikan sebuah kenderaan di negara Malaysia perlu memiliki lesen memandu. Lesen memandu adalah satu cara bagi pemerintah untuk menjamin bahawa pemandu mematuhi undang-undang lalulintas dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Di Malaysia, ada dua jenis lesen memandu yang berbeza – lesen motor dan lesen memandu kereta. Harga bagi lesen motor untuk tahun 2022 adalah antara RM150 hingga RM200, bergantung kepada jenis lesen yang dipohon.

Jenis Lesen Motor

Kebanyakan lesen motor yang dikeluarkan di Malaysia adalah lesen memandu kenderaan beroda dua (LKD). Lesen memandu kenderaan beroda dua adalah lesen yang diperlukan untuk mengemudikan motosikal di Malaysia. Lesen memandu kenderaan beroda dua juga boleh digunakan untuk mengemudikan kenderaan beroda tiga seperti tricycle, kereta bayi dan sebagainya. Selain itu, ada juga lesen memandu kenderaan beroda empat seperti kereta, van dan lori. Lesen memandu kenderaan beroda empat adalah yang paling mahal dan harga untuk lesen ini adalah lebih tinggi berbanding dengan lesen memandu kenderaan beroda dua.

Mengisi Borang Permohonan Lesen Motor

Untuk memohon lesen motor, pengguna mesti mengisi borang permohonan yang disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Borang permohonan ini boleh didapati di mana-mana Pejabat JPJ di seluruh negara atau di laman web JPJ. Borang permohonan mestilah disempurnakan dengan sepenuhnya dan disertakan dengan sijil penyertaan kursus memandu motor yang sah, sijil pembayaran dan salinan kad pengenalan. Pemohon juga mesti menyertakan salinan sijil kursus memandu motor yang sah sebelum mereka dibenarkan untuk mengambil ujian lesen memandu.

Ujian Lesen Motor

Sebelum seseorang boleh mendapatkan lesen motor, mereka perlu lulus ujian lesen memandu yang diperlukan. Ujian lesen memandu ini terbahagi kepada dua bahagian – teori dan praktikal. Ujian teori adalah ujian tertulis yang bertujuan untuk menentukan tahap pengetahuan pemohon mengenai undang-undang lalulintas dan keselamatan. Selain itu, ujian praktikal adalah ujian prinsip yang bertujuan untuk menilai kemahiran pemandu dalam mengendalikan kenderaan. Pemohon mesti lulus kedua-dua ujian ini sebelum mereka boleh mendapatkan lesen motor.

Kos Lesen Motor

Kos untuk lesen motor bergantung kepada jenis lesen yang dipohon. Untuk lesen memandu kenderaan beroda dua, harga minimum adalah RM150. Manakala untuk lesen memandu kenderaan beroda empat, harga minimum adalah RM200. Selain harga lesen, pengguna perlu membayar yuran pemprosesan RM20 dan yuran pengesahan RM5. Jadi, untuk lesen memandu kenderaan beroda dua, kos keseluruhannya adalah RM175. Manakala untuk lesen memandu kenderaan beroda empat, kos keseluruhannya adalah RM225.

Syarat-Syarat Lesen Motor

Untuk mendapatkan lesen motor, pengguna mesti memenuhi beberapa syarat. Pertama, pemohon mesti berumur 21 tahun ke atas. Kedua, pemohon mesti memiliki sijil penyertaan kursus memandu motor yang sah. Ketiga, pemohon mesti lulus ujian lesen memandu yang diperlukan. Dan yang terakhir, pemohon mesti membayar yuran lesen serta yuran pemprosesan dan pengesahan. Pengguna yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak akan dibenarkan untuk mendapatkan lesen motor.

Tempoh Sah Lesen Motor

Tempoh sah bagi lesen motor adalah selama lima tahun. Selepas tempoh sah lesen motor habis, pengguna perlu memperbaharui lesen tersebut. Untuk memperbaharui lesen motor, pengguna perlu mengisi borang permohonan dan menyertakan salinan kad pengenalan, sijil penyertaan kursus memandu motor yang sah dan sijil pembayaran. Selain itu, pengguna juga perlu membayar yuran lesen RM150 dan yuran pemprosesan RM20. Jadi, kos keseluruhan untuk memperbaharui lesen motor adalah RM170.

Kesimpulan

Harga bagi lesen motor di Malaysia untuk tahun 2022 adalah antara RM150 hingga RM200 bergantung kepada jenis lesen yang dipohon. Untuk mendapatkan lesen motor, pengguna mesti memenuhi beberapa syarat seperti berumur 21 tahun ke atas dan memiliki sijil penyertaan kursus memandu motor yang sah. Ujian lesen memandu terbahagi kepada dua bahagian – teori dan praktikal. Selain itu, tempoh sah bagi lesen motor adalah selama lima tahun dan pengguna perlu memperbaharui lesen tersebut selepas tempoh sah tersebut habis.

Kesimpulannya, harga bagi lesen motor di Malaysia untuk tahun 2022 adalah antara RM150 hingga RM200.