Harga Renew Lesen Memandu di Malaysia

Harga Renew Lesen Memandu di Malaysia

Lesen memandu adalah sesuatu yang penting untuk membolehkan seseorang untuk mengemudi kenderaan dengan selamat. Lesen memandu di Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan anda mestilah mematuhi undang-undang Malaysia untuk memilikinya. Harga untuk memperbaharui lesen memandu anda berbeza mengikut jenis lesen yang anda miliki. Ini adalah maklumat yang anda perlu tahu tentang harga memperbaharui lesen memandu di Malaysia.

Harga Renew Lesen Memandu B2 dan D

Lesen B2 dan D di Malaysia adalah lesen memandu yang paling lazim. Lesen B2 adalah lesen memandu untuk kenderaan basikal, manakala lesen D adalah untuk kenderaan beroda empat. Lesen ini adalah lesen yang paling banyak digunakan di Malaysia. Jadi, jika anda ingin tahu berapa harga memperbaharui lesen memandu B2 atau D, anda harus mengetahui bahawa ia akan bergantung kepada tempoh sah laku lesen anda. Lesen yang sah laku selama tiga tahun akan memerlukan anda untuk membayar RM50, manakala lesen yang sah laku selama lima tahun akan memerlukan anda untuk membayar RM100.

Harga Renew Lesen Memandu GDL dan E

Lesen memandu GDL dan E adalah untuk orang yang ingin memandu kenderaan beroda enam. Lesen GDL adalah untuk orang yang ingin memandu kenderaan beroda enam jenis pickup, van dan kenderaan lain yang melebihi berat kosong 3500 kg. Sedangkan lesen E adalah untuk mengemudi kereta pengangkut barang yang melebihi berat kosong 3500 kg. Untuk memperbaharui lesen GDL, anda perlu membayar RM150 dan untuk lesen E, anda perlu membayar RM180.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Bas

Lesen memandu bas adalah untuk orang yang ingin memandu bas dan kenderaan pengangkut penumpang. Lesen ini memerlukan latihan dan ujian tambahan kerana ia merupakan kenderaan yang berat dan memerlukan tahap keselamatan yang tinggi. Berapa harga memperbaharui lesen memandu bas? Anda perlu membayar RM150 untuk memperbaharui lesen memandu bas anda.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Motosikal

Lesen memandu motosikal adalah untuk orang yang ingin memandu motosikal. Lesen ini juga memerlukan latihan dan ujian tambahan sebelum anda boleh memperolehnya. Berapa harga yang anda perlu bayar untuk memperbaharui lesen memandu motosikal? Jika anda mempunyai lesen yang sah laku selama tiga tahun, anda hanya perlu membayar RM20. Manakala jika lesen anda sah laku selama lima tahun, anda perlu membayar RM40.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Trak

Lesen memandu trak adalah untuk orang yang ingin memandu trak. Ia juga memerlukan latihan dan ujian tambahan. Berapa harga yang anda perlu bayar untuk memperbaharui lesen memandu trak? Anda perlu membayar RM200 untuk lesen yang sah laku selama tiga tahun dan RM400 untuk lesen yang sah laku selama lima tahun.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Van

Lesen memandu van adalah untuk orang yang ingin memandu kenderaan van. Ia juga memerlukan latihan dan ujian tambahan. Harga memperbaharui lesen memandu van berbeza mengikut jenis lesen yang anda miliki. Untuk lesen yang sah laku selama tiga tahun, anda perlu membayar RM50, manakala untuk lesen yang sah laku selama lima tahun, anda perlu membayar RM100.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Teksi

Lesen memandu teksi adalah untuk orang yang ingin memandu teksi. Ia juga memerlukan latihan dan ujian tambahan. Berapa harga yang anda perlu bayar untuk memperbaharui lesen memandu teksi? Anda perlu membayar RM200 untuk lesen yang sah laku selama tiga tahun dan RM400 untuk lesen yang sah laku selama lima tahun.

Harga Renew Lesen Memandu Lesen Pemandu Kereta Sewa

Lesen memandu kereta sewa adalah untuk orang yang ingin memandu kereta sewa. Ia juga memerlukan latihan dan ujian tambahan. Berapa harga yang anda perlu bayar untuk memperbaharui lesen memandu kereta sewa? Anda perlu membayar RM200 untuk lesen yang sah laku selama tiga tahun dan RM400 untuk lesen yang sah laku selama lima tahun.

Kesimpulannya

Ini adalah harga untuk memperbaharui lesen memandu di Malaysia. Anda mesti mematuhi undang-undang Malaysia untuk memiliki lesen memandu. Harga memperbaharui lesen memandu anda bergantung kepada jenis lesen yang anda miliki dan tempoh sah laku lesen anda. Semoga anda dapat memperbaharui lesen anda dengan selamat!